REISEVILKÅR USA SPESIALISTEN AS

Alle USA Spesialistens pakkeprodukter er solgt under lov om pakkereiser. Vi er også medlem av reisegarantifondet.
Våre generelle betingelser gjelder både for pakker og ved enkelt bestilling av flyreise, hotell, leiebil etc.
Nøyaktige opplysninger om pris, reiserute, hotell osv. finner du på faktura og de tilsendte reisedokumentene.

Gå gjennom og sjekk tilsendt reiserute, faktura og dokumenter med en gang.
Kontakt oss umiddelbart om noe ikke skulle stemme.
Kunde er selv ansvarlig for å sjekke at alle dokumenter er riktige.

BESTILLING / BETALING
Bestilling er bindende for den reisende når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted til USA Spesialisten.
Et depositum på minimum 10 % av reisens totale beløp kreves innen 7 dager eller før om regler krever det.
Reisen må være betalt innen de frister som gjelder for den aktuelle reise, kan være kort tid etter bestillingen er gjort.
Reservasjonsomkostninger er kr 150,- pr. person og refunderes ikke.
Amex kjøp vil bli belastet med et kredittkortgebyr på 3 % av beløp.

ENDRING FØR DOKUMENT ER UTSTEDT
Ved endring av bekreftet reservasjon tilkommer ett endringsgebyr på kr. 300,- pr. gang pr. endring før dokumentutstedelse.
Navnendring på flybillett er ikke mulig uten å betale gebyr, gebyrets størrelse varierer og i enkelte tilfeller er det ikke mulig med navnendring og ny billett må kjøpes / reserveres.

AVBESTILLING

 • Avbestilling frem til 42 dager før avreise, depositum beholdes i sin helhet.
 • Avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreise, 50 % av reisens pris beholdes.
 • Avbestilling under 14 dager før avreise, ingen refusjon.

Vedrørende endringer og avbestillinger på grunn av koronaviruset – ta kontakt med oss

UNNTAK

 • Cruise, egne regler, be om info.
 • Feriehus og leiligheter, ingen refusjon etter betaling.
 • Bobil, ingen refusjon etter betaling.
 • Flybilletter til kampanjepris, ingen refusjon etter betaling.
 • For andre flybilletter etter betaling, gjelder flyselskapets regler for den enkelte billett.
 • Det er til enhver tid gjeldende regler fra leverandør som gjelder, disse kan i noen tilfeller overstyre våre regler.

Det er ikke mulig å velge og kun benytte enkelte strekninger av en flybillett. Møter man ikke opp til første strekning på reisen, så vil dette av flyselskapet tolkes som du ikke skal reise og hele reisen vil bli kansellert.  Det samme gjelder om man ikke møter opp til f.eks. innenlands strekninger, da vil hele resten av billetten bli kansellert.

Hotellvouchere og leiebilvouchere refunderes ikke hvis man har benyttet deler av oppholdet.

Dersom en deltaker uteblir ved avreise eller møter opp til avreise uten de nødvendige reisedokumenter som billetter, gyldig pass eller lignende og reisen ikke kan gjennomføres, har USA Spesialisten rett til å beregne seg reisens fulle pris og ingen refusjon vil bli gitt.

Refusjon på avbestilt reise har normalt en behandlingstid på 3 – 4 uker og et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- vil bli belastet.

PRISER
Vi tar forbehold om endring av valutakurser, transportomkostninger som brennstoff, skatter og avgifter og avgifter knyttet til bruk av flyplasser, veier og havner. Prisøkning på mer enn 10% gir den reisende rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Frist for å fremsette krav om annullering er 3 dager fra varsel er mottatt, fristen skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkning.

FORSIKRING
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer. Avbestillingsforsikring og reiseforsikring anbefales på det sterkeste å inneha før bestilling av reise og avreise.

SETERESERVASJON
Setereservasjon gjøres av oss kun ved forespørsel, hvis ikke gjør kunde dette selv ved innsjekk.
Vi kan i de fleste tilfeller forhånds reservere flyseter, om dette er ønskelig. Men dette er ingen endelig og 100 % bekreftet reservering. Endelig bekreftelse på seter fås ikke før ved innsjekk på flyplass. Vi garanterer ikke for setereservasjon.

PASSINFORMASJON OG REGISTRERING FØR INNREISE
For norske statsborgere kreves det ikke visum til USA / Canada. Men alle norske statsborgere må enten ha visum eller elektronisk lesbart pass for innreise eller mellomlanding.
Innehavere av andre pass, ta kontakt med Den Amerikanske Ambassaden i Oslo.
Hvis du prøver å sjekke inn med et gammelt pass, vil du bli avvist før avreise. Skulle det skje en feil og du får sjekke inn med et slikt pass, vil du bli nektet innreise av immigrasjonsmyndighetene i USA.
Nødvisum utstedes IKKE til USA.

Les mer på sidene til ambassaden www.usa.no eller Homeland Security – www.dhs.gov

NB: Det kreves fortsatt visum for opphold i mer enn 90 dager. Hvis man tidligere er straffedømt i Norge, må ambassaden kontaktes før innreise til USA. Når det gjelder andre nasjonaliteter, eller andre destinasjoner så bør dette også sjekkes med evt. konsulater eller ambassader.

Alle reisende til USA uten visum må registrere seg elektronisk på forhånd. Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt til USA på ferie eller forretningsreise med elektronisk pass må søke om ESTA.

Når du har fylt ut det elektroniske skjemaet og fått søknad godkjent, er registreringen gyldig i to år, og du kan reise fram og tilbake så mange ganger du vil. Det er ikke nødvendig med konkrete reisplaner for å registrere seg.
Man må søke om ESTA minimum 3 dager før innreise til USA.

09. september 2010 innførte amerikanske myndigheter en turistskatt på USD 14,- for å behandle ESTA søknader.

Har du reist til Iran, Irak, Syria eller Sudan de siste fem år, må du søke om visum for å kunne besøke USA, dette er nytt ifra 1. januar 2016. Dette gjelder også for de som har norsk statsborgerskap samt har statsborgerskap i Iran, Irak, Syria eller Sudan. For å søke om visum kan du gå inn på den Amerikanske ambassaden sine nettsider for mer info: www.usa.no

Registrer deg nå!: https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Spørsmål til ESTA og søknad om visum rettes til:
Den Amerikanske Ambassade i Oslo, Morgedalsvegen 36, 0378 Oslo, Tlf +47 21 30 85 40 | www.usa.no

Innreise til Canada
Fra den 15. Mars 2016 skal man ha en elektronisk innreisetillatelse før man kan reise til Canada med fly. Canadas innreisetillatelse heter eTA (Electronic Travel Authorization) og den er Canadas svar på den Amerikanske ESTA og de to er dermed relativt like.

Man søker om en eTA-godkjennelse her: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html

VIKTIG: Reiser man til USA med en mellomlanding i Canada, skal man også ha en godkjent eTA og selvfølgelig også en ESTA.

En eTA koster $7CAD og er gyldig i 5 år, til forskjell fra en ESTA som er gyldig i 2 år. Du skal alltid ha en ny eTA-godkjennelse hvis du får nytt pass. Det tar kun et par minutter å søke om innreisetillatelse og godkjennelsen bør ikke ta mer enn et par minutter å motta. Etter godkjennelsen skal din eTA skrives ut, akkurat som reisedokumentene dine, da den skal fremvises ved innreisen til Canada. Husk at passet ditt må være gyldig under hele oppholdet du har i Canada.

Kontakt oss hvis du har bestilt en reise og er i tvil om prosedyren for innreise.

Innreise til andre land
For mer info om innreise regler kan du gå inn på www.landsider.no og søk opp det landet du skal reise til. Det er ditt ansvar å ha alle innreisetillatelser/visum og vaksiner i orden til reisen.

Secure Flight Information og APIS
For reisende til USA kreves det at man dyller ut det såkalte Secure Flight Information (SFI) til flyselskapet.
Secure Flight Information består av deres fulle navn samt fødselsdato og kjønn. Derfor skal USA Spesialisten ha disse opplysningene fra dere ved bestilling av reisen, da USA Spesialisten utfyller dette på deres vegne.

Advanced Passenger Information System (APIS) skal utfylles før reisen til USA. Dette fyller kunden selv ut. Det kan gjøres inne på flyselskapets hjemmeside, hvor dere logger inn med deres PNR-nummer og navn, eller på flyplassens automater ved avreise, evt. ved skranken. Følgende personopplysninger skal oppgis for hver enkelt reisende: Utløpsdato til ditt pass, Nasjonalitet i ditt pass, oppholdssted første natt i USA. Det er den reisendes eget ansvar at opplysningene blir oppgitt korrekt. Det skal understrekes at personopplysninger som oppgis til Secure Flight Information (SFI) til USA Spesialisten samt riktigheten av disse opplysningene er den reisendes eget ansvar – samtidig er følgende gyldig for opplysningene som oppgis ved utfylling av APIS. Ukorrekte eller mangelfulle opplysninger kan medføre at den reisende blir avvist på flyplassen. USA Spesialisten har ikke ansvar for ovenstående mangler eller feil og kan derfor ikke møtes av krav som måtte oppstå på grunn av ukorrekte, manglende eller mangelfulle opplysninger.

FORSIKRING
Reis ikke uten reiseforsikring!
Vi anbefaler også å vurdere avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom hos de reisende og/eller nærmest familie før avreise.
Den reisende selv må sørge for å ha de nødvendige forsikringer på plass ved bestilling og reise.

BAGASJE
Vi anbefaler den reisende å lese informasjon om bagasje, på flyselskapets respektive side. Noen innenriks fly i USA samt ruter mellom USA-Canada/Karibia/Mexico tar gebyr for å sjekke inn bagasje – ofte når reisen ikke inngår som forbindelse i oversjøiske reiser, men står alene. Gebyret er typisk $25 USD per stk. og betales direkte til flyselskapet med kredittkort enten ved innsjekk online 24 timer før avreise eller på flyplassen. Det er ikke mulig for USA Spesialisten å betale dette på forhånd. Gebyret er ikke inkludert i din reise fra USA Spesialisten. Vi anbefaler at du før avreise undersøker hva som gjelder for din flyvning. Bemerk også at det er skjerpede regler for håndbagasje, og at disse reglene revideres kontinuerlig.

Har man ikke universal lås på koffert, anbefales det ikke å låse koffert. Transport Safety Administration har ifølge lov rett til å åpne all bagasje og sjekke innhold. Hvis bagasje er låst (ikke universal), vil lås bli klippet av og bagasje åpnet.

PÅ REISE
Det er viktig at den reisende holder seg oppdatert når det gjelder reiseplanen sin. Det kan i perioder komme tidsendringer på flighter som gjør at flighten går enten tidligere eller senere enn opprinnelig oppsatt og i noen tilfeller kan det også komme kanselleringer. Derfor anbefaler vi våre reisende å gjøre en sjekk av dette før start på innenlands trekninger og hjemreise til Norge. Dette kan enkelt gjøres ved å gå til flyselskapets hjemmeside og slå opp sin reise der eller man kan også ringe flyplassen eller eventuelt by kontor for gjeldende flyselskap. Vi anbefaler å møte i god tid og minimum 2 timer før avreise for alle flyvninger.

USA Spesialisten selger billetter på flyselskapenes vegne og er derfor ikke din avtalepart, men kun en formidler. Det er derimot flyselskapet som er din avtalepart og leverer flyreisen. Flyselskapet er ansvarlig for avtalens oppfyllelse. Det betyr at alle krav og reklamasjoner som gjelder din reise skal rettes mot flyselskapet, f.eks. som følge av forsinkelser, avlysninger, konkurs, bagasje m.fl.

ENDRINGER AV FLYBILLETTER
Endringer av flybilletter medfører som oftest ekstra kostnader og i mange tilfeller er det ikke mulig (som ved kampanje billetter etc.).

FORSINKELSER
Dette kan oppstå som følge av dårlige værforhold, teknisk kontroll og lignende og en flyforbindelse kan som følge av dette være tapt. Ved slike uforskyldte forsinkelser vil flybilletten bli forandret til første ledige forbindelse av flyselskapet. Hvis forsinkelsen skulle medføre ekstra overnattinger, vil flyselskapet normalt dekke dette. USA Spesialisten er ikke ansvarlig for slike utgifter. Når det gjelder innenlandsreiser og returreise, anbefaler vi at kunden sjekker på flyselskapets hjemmeside, i sin bestilling, om det har kommet tidsendringer eller andre type endringer som påvirker reisen.

ANSVAR
Vi påtar oss ikke ansvar for forhold vi ikke er herre over, som forsinkelser, valutaendringer og lignende. Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkt fra tid til annen øker prisene for spesielle tidsperioder, og USA Spesialisten kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle mellomlegg. Vi påtar oss heller ikke ansvar for forsømmelser fra kundens side. Omkostninger som oppstår på grunn av streiker, start- og landingsforbud, forsinkelser, værforhold eller andre forhold som ikke skyldes forsømmelse fra USA Spesialistens side, må bæres av den reisende selv. Dersom videre reise eller hjemreise må skje utenom den fastsatte reiserute, må alle ekstraomkostninger dekkes av den reisende. De deltagende flyselskap kan ikke holdes ansvarlig for episoder og hendelser som oppstår utenfor selskapenes fly og lokaler.
Det tas forbehold om trykkfeil og rute endringer.

FORCE MAJEURE
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punkt inntreffer på reisen og dette innebærer en reell risiko for kunden.
Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.

KLAGER
Hvis den reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet / bosted, hvis ikke dette fører frem så skal kunde kontakte vår lokale agent.
Kontaktinformasjon finnes under ”Kontaktinformasjon til lokale agenter” og på voucher.
Hvis kunde føler han ikke får den hjelp som behøves, skal USA Spesialisten kontaktes.
Vil kunde påberope seg en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når han har oppdaget mangelen. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg reklamasjon.
Reklamasjon som den reisende vil ha behandlet etter hjemkomst, skal være USA Spesialisten i hende innen 1 måned.

SETERESERVASJON
Setereservasjon gjøres av oss kun ved forespørsel, hvis ikke gjør kunde dette selv ved innsjekk.
Vi kan i de fleste tilfeller forhånds reservere flyseter, om dette er ønskelig. Men dette er ingen endelig og 100 % bekreftet reservering. Endelig bekreftelse på seter fås ikke før ved innsjekk på flyplass.
Vi garanterer ikke for setereservasjon.

NB! I visse tilfeller (f.eks. codeshare) er det ikke mulig på noen måte å reservere seter før innsjekk online eller ved skranke på flyplassen.

UNITED OG SAS – INNSJEKK OSLO
Ved avreise fra Gardermoen med United og SAS nonstop rute til New York, bør man minst beregne 3 timer oppmøte før avreise. Innsjekk skranken stenger 1 time før avgang.

SPESIALMÅLTIDER OG RULLESTOLS ASSISTANSE
Spesialmåltider bestilles igjennom USA Spesialisten minimum 14 dager innen avreise. Tilbud varierer for de ulike flyselskapene.

Assistanse for rullestolbruker bestilles også minimum 14 dager innen avreise. Kontakt din reisekonsulent for mer informasjon.

INNSJEKK OSLO
Ved avreise fra Gardermoen med Norwegian og SAS nonstop rute til USA, bør man minst beregne 3 timer oppmøte før avreise. Innsjekk skranken stenger som regel 1 time før avgang.

PARKERING PÅ GARDERMOEN
Vi har avtale med Dalen Parkering som gir våre kunder rabatt på parkering.
www.dalenparkering.no
Vi anbefaler å bestille parkering på forhånd og det kan enkelt gjøres på Dalen’s hjemmeside. Husk å oppgi at dere reiser gjennom USA Spesialisten. Gi også beskjed om dette når bilen leveres.

PROBLEMER PÅ REISEN
Hvis du opplever mangler under reisen har du plikt til raskest mulig informere oss om dette. Dette skal du gjøre, slik at vi har mulighet til å rette på dette. Du skal først reklamere til underleverandøren som leverer ytelsen som er mangelfull. Hvis ikke dette løser problemet, skal du øyeblikkelig kontakte oss per epost. Såfremt du ikke overholder disse retningslinjene kan du miste retten til å klage over manglene i ettertid, i henhold til den Norske pakkereiseloven §6-2.

USA Spesialisten har opprettet en egen epostadresse til håndtering av og rådgivning i forbindelse med akutte problemer like før eller under reisen.

Det er denne epostadressen – OG KUN DENNE – som skal brukes i slike situasjoner.

Epost: haster@usaspesialisten.no

BOSTED
Hotellene er reservert i ditt navn, og du viser voucher for å sjekke inn samt Pass. Standardtid for å sjekke inn på hoteller er mellom kl .15-16 og utover kvelden og for utsjekk er det mellom kl .11-12 (dette opplyses ofte når dere sjekker inn). Hotellrom er ofte garantert til midnatt på dagen dere ankommer. Kontakt hotellet ved senere ankomst.

Alle hoteller er forhåndsbetalt av USA Spesialisten, men du skal medbringe et kredittkort når du sjekker inn, til evt. betaling av minibar, romservice, depositum, resort fee osv.

 • Hvis det skulle oppstå problemer ved innsjekk på hotell, leilighet og hus – så vår agent i USA kontaktes umiddelbart, hvis man ikke klarer å løse problemet direkte med bostedet på egenhånd.
  Ta gjerne kopi av voucheren som skal leveres til bosted, slik at dere til enhver tid vet hvem som skal kontaktes.
 • Ring telefonnummer som er opplyst, legg frem problemet og be om hjelp. Eventuelt be bosted ringe.
 • IKKE vent til vårt kontor åpner for å kontakte oss for hjelp, forsøk først å ordne opp direkte med bosted, hvis det ikke går – kontakt vår agent. Hvis man føler at man ikke får den hjelpen som behøves fra bosted og/eller agent, så ta kontakt med oss.

KONTAKTINFORMASJON TIL LOKALE AGENTER

TotalStay
På din voucher står det telefonnummer som er bemannet døgnet rundt.

ATI
Døgnåpen telefon: 1-(800)-800-8942

Expedia
Kundeservice, norsktalende, kl. 0800 – 1800: +47 24159914
Utenom disse tidene blir man satt over til en internasjonal helpdesk.

Condominium Rentals Florida
Døgnåpen telefon:  +1 727 501 4307

Sun Hotels
Døgnåpen telefon: 00 34 971 425 588

Bonotel
Åpen telefon mellom 0800 – 1700 mandag til fredag, Las Vegas tidssone.

LEIEBIL
Husk at hoved sjåfør må ha et kredittkort leiebilselskapet kan registrere ved avhenting av leiebilen.
Som utgangspunkt gjelder billeien for en sjåfør over 25 år. Førerkortet ditt skal selvfølgelig være gyldig.

Forsikringer på leiebilen
Når du har bestilt din leiebil gjennom USA Spesialisten er alle de nødvendige forsikringene med i prisen. Det kan forekomme at utleieselskaper prøver å selge dere en eller flere tilleggs forsikringer når bilen uthentes. Vi anbefaler ikke å tegne ytterligere forsikringer til deres leiebil, med mindre dette av andre grunner anses som nødvendig. Dels er forsikringene veldig dyre og for det meste, unødvendige. I den forhåndsbetalte leiebilen inngår kasko- tyveri- og ansvars forsikring for tredjepart. Velger du å tegne ytterligere dekninger gjennom tilleggs forsikringer og aksepterer beløpet ved å underskrive kontrakten eller ved å betale
beløpet, refunderer USA Spesialisten ikke den gjeldende ekstrautgiften til kunden.

Oppgradering av klasse leiebil
Noen utleieselskaper tilbyr også muligheten for å oppgradere til en større bilkategori. Denne oppgraderingen følger utleieselskapets egne prislister og er ofte veldig dyr. Hvis du velger å oppgradere bilen, vær oppmerksom på at du har forstått prisen og vilkårene for oppgraderingen. Såfremt du har akseptert oppgraderingen ved betaling eller ved å underskrive leiekontrakten vil USA Spesialisten ikke refundere beløpet ved hjemkomst.

Enveisgebyr
Enveisgebyr er ikke inkludert i leiebilen og kan forekomme hvis man henter og leverer leiebilen sin på to forskjellige steder. One Way Fee kan være fra $75-1000USD, og beløpet vil avhenge av hvor langt det er imellom der du henter- og leverer.

Henting/Levering av leiebilen
Når du henter din leiebil framstilles det en leiekontrakt mellom deg og utleieselskapet. Det er viktig at denne kontrakten ikke underskrives av deg, før den er lest grundig igjennom og forstått. Ved underskrift av leiekontrakten inngås det et direkte (juridisk bindende) kontraktmessig forhold mellom føreren og utleieselskapet. Det er til enhver tid leiekontrakten og dets vilkår som er gjeldende ved uoverensstemmelser mellom kunden og utleieselskapet.

Sjekk alltid bilen for riper og andre skader FØR du kjører, og anfør disse skadene på leiekontrakten. Ta evt. bilder med et kamera eller mobilen din. Reklamasjoner vedrørende mangler på bilen skal alltid først rettes til leverandøren for utbedring, før USA Spesialisten kontaktes.

Ta alltid leiekontrakten med hjem og bevar den i 3 måneder.

AKTIVITETER OG UTFLUKTER
Har du kjøpt aktiviteter og utflukter av USA Spesialisten kan det hende at du må laste ned en inngangsbillett/e-billett via en lenke, som du kan finne i booking/reisedokumentene dine. Det er et krav fra den gjeldende leverandøren å skrive ut og medbringe denne billetten for å sikre seg deltagelse på aktiviteten.

Det kan skje at en aktivitet skal bekreftes per telefon 24 timer før tiden for aktiviteten. Dette vil framgå i booking/reisedokumentene deres. Det er kundens ansvar å kontakte leverandøren som anvist for å sikre seg deltagelse i aktiviteten/utflukten.

IKKE INKLUDERT I PAKKEPRIS
Man kan forvente seg å skulle betale for parkering på hotellet. Dette kan koste imellom $10-40 USD per natt. Særlig i storbyer som San Francisco og Miami er dette gjeldende. Rimeligere alternativ i byene er offentlige parkeringshus.

Frokost og såkalte Resort Fee’s til hoteller er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er anvist i reisedokumentene deres. På hoteller i USA kan det forekomme Resort Fee, som dekker bruk av fasiliteter på hotellet og er obligatorisk å betale. Det kan ikke betales hjemmefra av USA Spesialisten og ligger typisk på imellom $15-35 USD per innkvartering (rom) per natt, men kan koste helt opp til $50 USD per natt.

Transport til og fra hotellet skjer på egenhånd og inngår ikke i reisens pris, men vi kan hjelpe dere med å arrangere dette hvis dere kontakter oss. Normalt er det enkleste og rimeligste å ta en taxi på egenhånd.

Alt ovenstående gjelder så lenge annet ikke er avtalt og anført i reisedokumentene deres. En muntlig overensstemmelse er ikke gjeldende som grunnlag for refundering.

Diverse nyttig info

Senger:
Det kan være greit å vite hvilke størrelser man kan regne med på de ulike sengene, så her er en liten forklaring på hva som gjelder i USA:

Twin bed:                          100 x 190 cm

Queen size:                       150 x 200 cm

Full bed/double bed:      135 x 200 cm

King size:                           180 x 200 cm