PASSINFORMASJON

• Fra og med 26. juni 2005 MÅ alle norske statsborgere ha maskinlesbart pass for å reise til USA.

• Innehavere av andre pass, må ta kontakt med Den amerikanske ambassaden i Oslo.

• Hvis du prøver å sjekke inn med et gammelt pass, vil du bli avvist før avreise. Skulle det skje en feil og du får sjekke inn med et slikt pass, vil du bli nektet innreise av immigrasjonsmyndighetene i USA.

• Passet må være gyldig for den perioden du skal oppholde deg i USA. Hvis du reiser visumfritt under the Visa Waiver Program, og passet ditt ikke er gyldig i 90 dager, vil du få opphold i USA frem til datoen passet ditt utløper.

• Nødvisum utstedes IKKE.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte:

Amerikas Forente Staters Ambassade
Morgedalsvegen 36, 0378 Oslo
Tlf: 21 30 85 40
www.usa.no

Du kan også lese mer på hjemmesidene til Homeland Security