For deg som trenger hjelp når du er på reisefot

 

Vi har ingen vakttjeneste på vårt kontor.
Det vil si at våre konsulenter kun er tilgjengelig i kontorets åpningstider som er mandag – fredag kl.08.30 – 16.30

Hvis det skulle oppstå problemer av noe slag utenom kontorets åpningstider mens dere er på reise, så er det våre agenter i USA som må kontaktes for hjelp.
Informasjon om tlf nr og nødnummer står på dokumentasjonen dere har fått fra oss. De vil da gjøre det de kan for å hjelpe.

Skulle det fortsatt være problemer så har vi tilegnet en egen mailadresse til slike tilfeller og den blir sjekket hele dagen og kvelden (ikke på natten) både på ukedager og i helgene.

Mail kan da sendes til HASTER@usaspesialisten.no

BOSTED

  • Hvis det skulle oppstå problemer ved innsjekk på hotell, leilighet og hus – så MÅ vår agent i USA kontaktes umiddelbart, hvis man ikke klarer å løse problemet direkte med bostedet på egenhånd. Husk å vise fram voucher der står det hva som er bestilt.
    Ta gjerne kopi av voucheren som skal leveres til bosted, slik at dere til enhver tid vet hvem som skal kontaktes.
  • Ring telefonnummer som er opplyst, legg frem problemet og be om hjelp. Eventuelt be bosted ringe.
  • IKKE vent til vårt kontor åpner for å kontakte oss for hjelp, forsøk først å ordne opp direkte med bosted, hvis det ikke går – kontakt vår agent. Hvis man føler at man ikke får den hjelpen som behøves fra bosted og/eller agent, så ta kontakt med oss.
  • Er du misfornøyd med noe ta det opp med hotellet med det samme, det er ofte for sent å gjøre noe med det når du er hjemme igjen.

 

LEIEBIL

Har du leid bil er det leiebilselskapet som må kontaktes – enten på plass eller med telefonnummer som står reiseplanen under info om leiebil.

 

FLY

Oppstår det forsinkelser eller andre uforutsette hendelser i forbindelse med flyavgangene dine skal du kontakte flyselskapet direkte på plass for videre hjelp.
Når flyet er forsinket kan du også ha noen krav, disse finner du info om inne på forbrukerrådet.

 

UTFLUKTER OG BILLETTER

Skulle det være spørsmål angående utflukter eller billetter kjøpt gjennom oss, vil det stå kontakt nr på voucher.

NB! Hvis den reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet / bosted, hvis ikke dette fører frem så må du kontakte vår lokale agent. Kontaktinformasjon finnes på voucher og under ”Kontaktinformasjon til lokale agenter” i våre reisevilkår som du fikk sammen med reisedokumentene.
Hvis du føler du ikke får den hjelp som behøves, skal USA Spesialisten kontaktes.

Vil du påberope en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal du gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når du har oppdaget mangelen. I motsatt fall taper du retten til å påberope deg reklamasjon. Reklamasjon som den reisende vil ha behandlet etter hjemkomst, skal være USA Spesialisten i hende innen 1 måned.